Hoppa till huvudinnehållet

Hållbarhet ger bättre avkastning enligt studie

En av de mest populära ämnena på börsen är hållbara investeringar. Redan idag tar de flesta fondbolagen hänsyn till detta när de väljer investeringar, och vissa fonder har det till och med som primär investeringsstrategi. Som privatsparare kan det givetvis vara viktigt med etiska frågor, men minst lika viktigt är det att få hög avkastning. Går hållbarhet och överavkastning ihop? En studie från Harvard visar på att så är fallet.

Studien, som genomfördes 2014 och kallas The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance är publicerad av forskare på ett av världens högst rankade universitet, Harvard Business School. I studien undersöks effekten av hållbarhetsarbete för 180 amerikanska bolag under 18 år. Man fann att företag som frivilligt integrerat hållbarhetsstrategier mellan åren 1993-2010 skiljde sig signifikant åt de som inte gjort det, vad gäller organisatoriska processer, avkastning på börsen och utveckling av viktiga nyckeltal.

Etiskt straff kontra Ansvarsfull belöning

I studien beskriver man att de ”mer” hållbara företagen eventuellt kan underprestera eftersom de till exempel:

 • upplever höga arbetskostnader genom att ge alltför generösa ersättningar och förmåner till sina anställda
 • avstår värdefulla affärsmöjligheter som inte passar deras värderingar och normer (som att sälja produkter med negativa miljökonsekvenser)
 • vägrar att betala mutor för att vinna affärer i korrupta länder eller regioner

Med andra ord skulle det betyda att denna grupp påverkas negativt av strängare begränsningar i hur de kan bete sig, vilket skulle kunna leda till försämrad lönsamhet. Det här benämns ibland som ett slags ”etiskt straff” som drabbar socialt ansvarstagande investerare då de begränsas genom att anpassa sig till vissa etiska normer.

Å andra sidan kan de mer hållbara företagen överprestera eftersom man är bättre på att till exempel:

 • locka till sig humankapital
 • skapa säkrare försörjningskedjor
 • undvika konflikter med närliggande samhällen (och behålla sin licens att bedriva verksamhet)
 • konkurrera med fler produkt- och processinnovationer som är skapade och integrerade under de begränsningar som sociala och miljörelaterade problem ställer på organisationen.

Skillnaden i hur man värderar det ”etiska straffet” gentemot den ”ansvarsfulla belöningen” har legat till grund för en tidigare långdragen debatt kring ”hållbara investeringars” över- eller underavkastning som länge setts som den ”eviga frågan”. Väldigt positivt är att mycket av de senaste årens forskning på området, inkluderande denna studie, statistiskt sett verkligen kan påvisa positiva skillnader och effekter av hållbart företagande. Det här går att likna vid diskussionen kring människans påverkan-, eller icke påverkan på jorden som historiskt delvis varit splittrad på grund av problemen att påvisa den direkta kopplingen mellan vårt agerande och jordens påverkan. Nu befinner vi oss i en situation där det inte längre är någon tvekan, varför vi också kan se ett helt annat världsligt fokus på hållbarhet

Hållbarhet som värdeskapare

Studien fastställer att miljömässiga och socialt ansvarstagande strategier i hög grad är värdeskapande för aktieägare, eftersom mer hållbara företag:

 • avkastar betydligt bättre på börsen
 • har en mer engagerad arbetskraft
 • bedriver verksamhet i en säkrare och mer samarbetsvillig miljö
 • har en mer lojal och nöjd kundbas
 • har bättre relationer med intressenter
 • påvisar större öppenhet och transparens
 • påvisar en bättre förmåga till innovation
 • är mer långsiktiga

Avkastningspotentialen

Slutligen, vad som kanske är viktigast att poängtera ur investeringssynpunkt är den signifikanta överavkastning på lång sikt som de mer hållbara företagen uppvisade vad gäller både kursutveckling och utveckling av viktiga nyckeltal.

ROA (Return on Assets – Avkastning på Totalt Kapital) och ROE (Return on Equity – Avkastning på Eget Kapital) visade båda på en överavkastning som marknaden inte förväntat sig.

Slutligen framgår det också att de här mer hållbara företagen visade på en lägre volatilitet på börsen, vilket indirekt är ett bevis för lägre risk i verksamheterna och ett gott tecken för oss som investerar.

Investerar du hållbart eller tänker på hållbarhetsaspekten i dina investeringar? Kommentera gärna nedan.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
2 Kommentarer
Äldst
Nyast Mest gillade
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer
Anonym
Anonym
2018-09-25 22:11

Absolut. Investerar oftast i fonder med hög ESG – rating, och aldrig i fonder med låg.

Anonym
Anonym
2019-05-11 19:35

Låter som en intressant studie! Vi håller just nu på med en uppsats som har bäring på detta. Vi behöver dock få veta vad ni sparare och investerare tycker om hållbara investeringar, och framförallt gröna obligationer i det här fallet. Läs mer nedan. Gröna obligationer och hållbara investeringar? Delta i den senaste forskningen i ämnet genom att svara på vår webbenkät! Vi är två studenter som skriver en kandidatuppsats om detta. Ditt deltagande är viktigt för studien. Vi hoppas därför att du vill delta. Du behöver inte ha närmare kunskap om gröna obligationer eller hållbara investeringar för att svara på… Läs mer »