Hoppa till huvudinnehållet

Hållbarhet är framtiden för investeringar

Detta inlägg är marknadsföring.

Under lång tid var investerare tvungna att välja mellan “etiska” värderingar och avkastning. Men idag ser man att hållbara investeringar lönar sig.

Förr innebar hållbara investeringar ofrånkomligen offrad avkastning. Men studier om ESG genomförda nyligen – de som tog ESG-kriterier i beaktning – visar att detta inte längre är fallet.* Forskning från BlackRock visar att ESG-index tidigare varit i nivå med – eller till och med överträffat – traditionella index med jämförbar volatilitet.

Bevis pekar på att hållbarhet har en positiv effekt på ett företags långsiktiga utveckling. En anledning är att det finns paralleller med andra kvalitetsmätningar, till exempel en stark balansräkning, vilket antyder att ESG-vänliga företag kan vara mer motståndskraftiga i nedgångar.

Det finns många anledningar till varför hållbara investeringar nu är logiska för den risk- och avkastningsfokuserade investeraren.

Allmänheten – särskilt det ökande antalet unga människor som tillträder positioner inom ledarskap och beslutsfattande – lägger större vikt vid hur företag tar ansvar. Regleringar blir också striktare och gynnar företag som redan tar sitt miljömässiga eller sociala ansvar på allvar.

Det sätt på vilket ESG-investeringar och index fungerar har också förändrats. Investeringsuniversumet är inte längre begränsat till företag i en handfull branscher som bara är baserade på filter och som en följd av detta har investeringar blivit mycket mer varierande. Frågan för investerare som blickar framåt är därför inte längre “Varför investera hållbart?”, Utan snarare “Varför inte?”.

Naturligtvis kvarstår vissa problem med ESG-investeringar: inte alla företag analyseras, det finns inga enhetliga standarder och det finns väldigt liten jämförbarhet eller historiska data. Men dessa brister kan också vara möjligheter.

BlackRock anser att även om aggregerade ESG-poäng innehåller viktig information finns det andra källor till meningsfulla data. Till exempel har vi skapat en egen omfattande databas som kombinerar ESG-data och fyller i luckorna. Genom att använda ny teknologi och innovativa metoder kommer vi att uppnå en ny dimension av analytiskt djup.

Hållbarhet är framtiden för investeringar och kan inte längre ignoreras. Men ESG-poäng räcker oftast inte. Investerare kommer att dra stor nytta av innovativa metoder som ger förbättrad insikt om hållbara investeringar.

Läs mer om hållbara investeringar.

* E.g. Corporate Sustainability: First Evidence on Materiality. Harvard Business School 2015

Kapitalrisk. Alla finansiella investeringar innebär en viss risk. Därför kommer värdet på din investering och intäkterna från den att variera, och ditt initiala investeringsbelopp kan inte garanteras.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer