Hoppa till huvudinnehållet

Fonden med bolagsvinnare som löser klimatutmaningarna

Detta inlägg är marknadsföring.

Världens hållbarhets- och klimatutmaningar kräver att vi som kapitalförvaltare tar ansvar och investerar i bolag som levererar lösningar till dessa utmaningar. Det är inte längre en fråga om man ska investera hållbart utan att urskilja hållbara bolag som är lönsamma och kan ge avkastning till spararna. Samtidigt är efterfrågan på indexfonder stor och med vårt Pluskoncept* satsar vi på hög hållbarhet och fossilfria indexnära fonder. I SPP Global Plus kan vi också investera en viss del i så kallade lösningsbolag, som förnybar energi och gröna transporter.

Global Plus är en fossilfri, indexnära global aktiefond som investerar brett i olika branscher på de utvecklade marknaderna. I fonden har vi mandat att placera upp till 10 % av innehavet i lösningsbolag. Dessa bolag levererar produkter som direkt bidrar till att hantera klimatutmaningar. Exempelvis, förnybar el; transportmedel utan koldioxidutsläpp, såsom elbilar, tåg och cyklar. Även energieffektivitet i byggnader, såsom värmepumpar (Nibe), isoleringsmaterial, LED-lampor; återvinning av metall och andra material är andra typer av lösningsbolag vi identifierar och analyserar.

En systematisk jakt på lösningsbolag

Bolagen vi söker ska förutom att leverera lösningar på framtidens utmaningar vara resurseffektiva. Det innebär att de ska ha lågt CO2 avtryck, ha en effektiv användning av resurser och en hög hållbarhetsnivå. Dessutom är det viktigt att vi hittar en bred diversifierad lösningsportfölj. För att sprida riskerna investerar vi i många olika tekniker, exempelvis i vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme. Det är en del av vår indexnära tankegång. För att hitta dessa bolag arbetar vi nära vårt hållbarhetsteam som har över 20-års erfarenhet av att identifiera hållbara investeringar.

Bolag som hittat lösningar på värdens klimatutmaningar    

Återvinna använt stål

Ett exempel på lösningsbolag är inom metalltillverkning. De som producerar stål har höga koldioxidutsläpp och på grund av detta äger vi färre andelar i vanliga stålproducenter än index. Istället äger vi stålproducenter som samlar in använt stål och återvinner detta, exempelvis Schnitzer Steel Industries. Ståltillverkarna i SPP Global Plus har ett genomsnittligt koldioxidavtryck som ligger under 1/10 av avtrycket från stålproducenterna i index.

Gröna transporter 

Andra exempel på lösningsbolag kan till exempel vara inom grön transport. Det självklara är att köpa aktier i elbilstillverkare, vilket vi också gör, i Tesla. Men aktier som Tesla kan vara mycket dyra, eftersom alla förväntar sig att de ska växa väldigt snabbt. Sådana aktier, som prissätts av mycket optimism, kan vara riskabla. För att minska risken köper vi därför även företag inom järnvägs- och elcykelproduktion. Det här är områden som också kan förvänta sig tillväxt som ett resultat av övergången till ett grönare samhälle. De är betydligt billigare än Tesla och de är mogna företag med lång historia och lönsam verksamhet.

Vind, jord och vatten

Inom förnybar energi är det vindkraften som är den mest mogna, finansiellt sett. Vestas Wind tjänar bra pengar redan idag. Till skillnad från vind är det mindre lönsamhet och stark konkurrens inom solceller och mindre än 10 % av SPP Global Plus lösningsföretag ligger därmed inom sol, 15 % inom vind och 7 % i andra energikällor som jordvärme (geotermisk energi), vattenkraft och väte.

Plusfamiljen

SPPs Plusfonder inkluderar även SPP Sverige Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus. Upptäck dem här.

Hur har det gått?

SPP Global Plus har förutom att investera i bolag som hittat lösningar på klimatutmaningarna gett en god avkastning. Fonden har sedan start (2016-04-18 – 2017-08-31) gått upp 18,8 %. MSCI World har gått upp 17,9 % vilket resulterar i en meravkastning för Global Plus på 0,9 %.**

Text: Henrik Wold Nilsen fondförvaltare på SPP/Storebrand Kapitalförvaltning

*) Fonderna följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen), tobak och bolag med låg hållbarhetsrating. Därutöver avstår fonderna även från att investera i bolag som producerar och/eller distribuerar fossila bränslen, vapen/krigsmateriel, tobak, alkohol, spel, pornografi eller bolag med stora fossilreserver.

**) beräknat i svenska kronor och utan hänsyn tagen till inflation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. På sppfonder.se hittar du faktablad och informationsbroschyr.

Nedanstående tabell återspeglar skribentens eventuella intressen i instrument omnämnda i blogginlägget.

Placering Egen position Andra finansiella intressen Andra intressen som påverkar objektiviteten Ansvarig för rekommendationen
Nibe ja ja

Henrik förvaltar SPP Global Plus som vid tidpunkt för publicering äger aktier i bolaget

nej

Henrik Wold Nilsen fondförvaltare på SPP/Storebrand Kapitalförvaltning

Tesla ja ja

Henrik förvaltar SPP Global Plus som vid tidpunkt för publicering äger aktier i bolaget

nej

Henrik Wold Nilsen fondförvaltare på SPP/Storebrand Kapitalförvaltning

Westas Vind ja ja

Henrik förvaltar SPP Global Plus som vid tidpunkt för publicering äger aktier i bolaget

nej

Henrik Wold Nilsen fondförvaltare på SPP/Storebrand Kapitalförvaltning

Information: Denna investeringsrekommendation sprids oförändrad av Nordnet Bank som står under tillsyn av Finansinspektionen. Investeringsrekommendationen har inte utformats enligt kraven I de lagar och författningar som fastställts för att främja investeringsanalysers oberoende och investeringsrekommendationen har inte omfattats av några förbud mot handel före spridningen. Investeringsrekommendationen utgör inte en investeringsanalys utan ska betraktas som marknadsföring. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer