Hoppa till huvudinnehållet

Efter ny makrostatistik: “Hopp om lägre inflation”

För första gången på elva månader ökade inköpschefsindex för svensk industri. Samtidigt finns det hopp om lägre inflation efter lägre pristryck i leverantörsledet, menar analytiker efter att ha tagit del av den senaste makrostatistiken. Finwire har gjort en sammanställning av ny makrodata över Sverige, Europa, USA och Kina.

För första gången på elva månader ökade inköpschefsindex för industrin i Sverige och noterar nu 46,8.

– Det kan vara ett tecken på att vi närmar oss botten i industrikonjunkturen samtidigt som produktionsplanerna är på väg upp”, säger Jörgen Kennemar, analysansvarig för inköpschefsindexet på Swedbank.

Fortfarande ligger det dock en bra bit under det viktiga 50-strecket, vilket är brytpunkten för när inbromsning går över till expansion.

Indexet kan brytas upp i flera kategorier där indexet för produktionsplaner ligger på den högsta nivån sedan i augusti. Samtidigt ligger indexet för rå- och insatsvarupriser glädjande på den lägsta nivån på över två år.

“Ger förhoppningar om lägre inflation”

– Det stärker bilden av ett lägre pristryck från leverantörsledet samtidigt som leveranstiderna sjunker för fjärde månaden i rad, vilket sammantaget skapar förhoppningar om en lägre inflation under 2023, fortsätter Jörgen Kennemar.

EMU-länderna i expansion

Vidgar vi vyn till EMU-länderna så ligger den högst bland jämförda regioner och noterar 50,8 i januari. Lägre än i Europa som helhet, men högre än Sverige, ligger USA som minskade indexet mer än väntat till 47,4 i januari, vilket samtidigt var en större inbromsning än vad marknaden hade väntat på. Industrin är därmed i avtagande. Kinas industri steg marginellt till 49,2 och pekar alltså fortsatt på kontraktion. JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkning kan ge en sammanvägd vägledning. Det indexet steg till 49,1 men visar alltså fortfarande kontraktion i världsekonomin.

Tjänster i USA ökar från hög nivå

För tjänster är den svenska trenden nedåt men ligger fortfarande över 50-strecket, eller 51,0, vilket indikerar expansion. Relativt högre ligger tjänstesektorn i USA där den ökade mer än väntat till 55,2 i januari. Nästan lika högt ligger Kina som tog ett viktigt kliv från kontraktion till expansion i januari, enligt det inofficiella Caixin-indexet, och steg till 52,9. JP Morgans globala inköpschefsindex visar att tjänsteekonomi balanserar kring 50-strecket och steg till 49,8 i januari.

Sammantaget kan man säga att världsekonomin som helhet är i kontraktion men där det ser relativt sett något bättre ut för tjänster.

Osannolikt med global recession”

Hur ser då tillväxten ut i världen? Det tyska Ifo-institutet räknar med att den globala tillväxten kommer att landa på 2,8 procent i år. Det kan sättas i relation till det historiska tioårssnittet före pandemin som låg på 3,2 procent.

– Det visar att ekonomerna ser det alltmer som osannolikt att det blir en global recession, enligt Ifo-experten Klaus Gründler.

Samtidigt är pessimismen betydligt större i Europa än på annat håll. Tillväxten i Östeuropa tros uppgå till marginella 0,1 procent, och i Västeuropa till 0,7 procent. Det kan jämföras med Nordamerika och Sydasien där man tror på en tillväxt på 1,6 respektive 1,7 procent.

Framåt är ekonomerna betydligt mer optimistiska. De tror att den globala ekonomin växer med 3,3 procent nästa år och accelererar till så högt som 3,8 procent under 2026.

“Handeln, bygg och tjänster tynger”

För att återkoppla till svensk industri och tjänster, ger Business Region Göteborg en mer nyanserad bild i sin nya rapport visar att Göteborgsregionen nu är inne i en lågkonjunktur. Detta trots att exportindustrin uppges hålla ställningarna och arbetsmarknaden beskrivs som fortsatt starkare än i övriga Sverige. Business Region Göteborg har en egen konjunkturindikator som sjönk 2,5 punkter till 89,0 under det sista kvartalet i fjol. Detta beskrivs främst bero på det svaga läget inom handeln och bygg- och tjänstesektorn. Tjänstesektorn som med läsarens goda minne, låg på 51 nationellt, enligt inköpschefsindexet.

Rapporten ger inte lika goda tongångar som tillverkningsindexet visat, kontraktion, men med en bruten negativ trend.

Ordrarna hänger inte med”

– Tillverkningsföretagen trycker allt mer på bromsen. Industrins orderingång har gått ner på negativa nettotal på såväl hemma- som exportmarknaden, så den verkar krympa. Produktionen har ökat under fjärde kvartalet 2022, men orderstockens påfyllning har inte hängt med, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

En splittrad tjänstesektor upplever mycket svag konjunktur samtidigt som många företag fortfarande har brist på kompetent arbetskraft. Efterfrågan och lönsamheten för sektorn som helhet är oförändrad, framgår det också av konjunkturrapporten.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer