Hoppa till huvudinnehållet

Drygt hundra företrädesemissioner i Sverige hittills i år

Börsfallet under årets första halvår satte effektivt stopp för den rusning av nya bolag till börsen som noterades under fjolåret. Antalet noterade bolag som genomför nyemissioner har dock varit på en konstant hög nivå. Kapitaltillskotten handlar dels om att finansiera förvärv men många bolag går också med löpande förlust och behöver regelbundet tillföras nytt kapital för att finansiera verksamheten.

Finwire har granskat hur många svenska börsbolag som genomfört nyemissioner i år och siffran uppgår till 102 bolag hittills i år. Efter en lugn start på året var det en intensiv period mellan mars och juni med 78 nyemissioner på fyra månader. Efter en lugnare period under juli och augusti kan man förvänta sig en ny period med många nyemissioner under hösten då bolag behöver fylla på sina kassor.

Värt att notera är att siffrorna bara inkluderar företrädesemissioner där alla aktieägare i ett bolag får möjlighet att teckna nya aktier. Till detta tillkommer därmed riktade nyemissioner, där bolag tar in kapital från ett fåtal, oftast institutionella aktieägare. Det förekommer också apportemissioner där bolag emitterar nya aktier som köpeskilling för förvärv samt kvittningsemissioner där bolag emitterar nya aktier för att betala skulder.

Antalet företrädesemissioner i Sverige hittills i år:

månadantal
januari9
februari6
mars20
april15
maj19
juni24
juli2
augusti5
september2
ackumulerat102

Sammanställningen är uppdaterad med kända emissionsdatum per den 18 augusti och uppdateras varje börsdag då ny information inkommer löpande.

Underlaget är samtliga aktier på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market i Stockholm, NGM och Spotlight Stock Market. Avgörande datum för en nyemissionen är ex-date, när aktien handlas exklusive rätt till teckningsrätter i nyemissionen.

Gamingbolaget Stillfront genomförde i februari/mars en företrädesemission på 2,0 miljarder kronor. Villkoren var 3:10 till teckningskursen 17 kronor per aktie. Syftet med nyemissionen var att finansiera förvärvet av Six Waves med en initital köpeskillingen på 201 miljoner dollar. Nyemission övertecknades med 80 procent.

Dagligvarubolaget Axfood genomförde under våren en företrädesemission på 1,5 miljarder kronor. Syftet var att sänka belåningen och säkra den långsiktiga finansieringen av förvärvet av Bergendahls Food. Villkoren var 1:30 till teckningskursen 215 kronor per aktie. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad och värt att notera är att emissionskostnaderna landade på 13 miljoner kronor, vilket motsvarade låga 0,9 procent av emissionsvolymen. Många riktigt små bolag har ofta höga emissionskostnader på 15 till 20 procent av emissionsvolymen.

Mobiloperatören Millicom genomförde under våren en företrädesemission på 7,5 miljarder kronor, motsvarande 746 miljoner dollar. Syftet var att finansiera förvärvet av resterande 45 procent av Tigo Guatemala för 2,2 miljarder dollar kontant. Villkoren var 7:10 till teckningskursen 106 kronor per depåbevis. Nyemissionen övertecknades med 75 procent.

Förpackningsbolaget Billerud Korsnäs genomförde under våren en företrädesemission på 3,5 miljarder kronor. Syftet var att finansiera förvärvet av nordamerikanska Verso, som slutfördes i slutet av mars där köpeskillingen landade på 825 miljoner dollar. Villkoren var 1:5, till teckningskursen 84,50 kronor per aktie. Nyemissionen blev kraftigt övertecknad.

E-handelsbolaget Pierce, som säljer motorcykelutrustning, genomförde i juni en företrädesemission på 350 miljoner kronor. Syftet var att sänka skuldsättningsgraden och genomföra lönsamhetsförbättringar. Villkoren var 1:1 till teckningskursen 8,75 kronor per aktie.
Pierce genomförde en nyintroduktion på Nasdaq Stockholm i mars 2021 och då var introduktionskursen 64 kronor per aktie. Nyemissionen blev fulltecknad efter att huvudägaren
Procuritas garantiåtagande delvis tagits i anspråk.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer