Delphi-metoden ett framgångsrecept

Detta inlägg är marknadsföring.

Text: Håkon H. Sætre, förvaltare Delphi Nordic

Vad har vår hemmamarknad Norden att erbjuda och hur lyckas man som förvaltare hitta de mest attraktiva bolagen? Delphi Nordic har över 25 års framgångsrik historia. Gemensamt för hela perioden är att Delphi-metoden har varit vägledande.

De nordiska länderna är väldigt olika i sin karaktär och styrkor. Som svensk investerare ger det en god riskspridning och goda avkastningsmöjligheter att se hela Norden som sin hemmamarknad. Sverige tillför flera världsledande industriföretag och en finansiell sektor som utmärker sig globalt, och som kan ses som loket i en nordisk placering. Men du når också andra branscher som exempelvis framgångsrika livs- och läkemedelsbolag i Danmark, fiskodling och oljerelaterade verksamheter i Norge, och inte minst den finska Sisu som har lyft upp många företag inom områden som telekommunikation, skogsbruk och industri.

De nordiska länderna har också under olika perioder varit utsatta för stora svängningar varför de blir mer intressanta tillsammans ur ett riskperspektiv. Ur ett hållbarhetsperspektiv är också Norden intressant då nordiska bolag i många avseende är ledande i världen inom hållbarhet.

Delphi-metoden

Vårt förvaltningskoncept skiljer sig från andras förvaltares. De flesta av våra konkurrenter förlitar sig enbart på fundamentalanalys. Vi tycker inte det är tillräckligt. Genom Delphi-metoden försöker vi identifiera trender, sektorer och enskilda aktier som har de bästa tillväxtutsikterna utifrån var vi befinner oss i konjunkturcykeln. Vi har en metodisk och dynamisk inställning till de finansiella marknaderna, där traditionell fundamental analys kombineras med trendanalys.

Dagligen tolkar vi stora mängder information på ett effektivt och systematiskt sätt. Trendanalyser av historiska aktiekurser utförs för att kunna identifiera bolag som uppvisar en positiv pristrend, och som uppfattas positivt av marknaden. Enligt vår uppfattning är detta sätt att arbeta på båda unik och effektiv. Läs mer om Delphi-metoden här.

Delphi Nordic levererar styrkan

Aktiefonden Delphi Nordic har visat på mycket goda resultat över lång tid. Vi tror att de nordiska marknaderna också framöver har goda förutsättningar. Under året som gått har vi sett en stark ekonomisk återhämtning i de flesta större ekonomierna i världen, något som också var mycket tydligt under resultatrapporteringen för Q1, där mer cykliska företag, särskilt inom industri, levererade mycket starkt. I portföljen har vi under det senaste året riktat mer av exponeringarna mot denna typ av aktier i takt med trendbilden. Vi har också ökat exponeringen mot energi efter att vi legat utanför denna sektor under de senaste åren.

Norden som hemmamarknad

Ser du också fördelarna med att se hela Norden som din hemmamarknad, och kan se de olika ländernas möjligheter utifrån sina olika styrkor, erbjuds flera intressanta branscher och bolag att ta del av i dina investeringar. I detta landskap har Delphi lyckats under lång tid. Våra fonder riktar sig till dig som tror på aktiv förvaltning, som anser att det är möjligt att slå marknaden över tid, som klarar av aktiemarknadens svängningar, och som sist men inte minst anser att kombinationen av trender och fundamental analys är rätt väg att gå.

Om fondförvaltaren: Håkon H. Sætre tog över förvaltningen av Delphi Nordic i mars 2017. Innan detta förvaltade han Delphi Norge (säljs inte i Sverige) i nästan tio år med starka resultat. Med anledning av resultaten blev han nyligen nominerad till Morningstar Fund Awards 2017 i Norge. Dessutom har analysbyrån Citywire tilldelat Sætre en aktningsvärd dubbel A-rating.

Du kan läsa mer om fonden här på Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer