Bornolds budord #3 Provisionsförbud – vi vill se mer

 

Regeringen meddelade via finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund den 23 maj att reglerna skärps kring de provisioner som finansiella aktörer kan ta ut från svenska sparare. Det är ett bra initiativ och något jag länge efterfrågat och välkomnar. Det hade dock varit önskvärt om man från regeringens sida presenterat ett tydligare regelverk mot intressekonflikter där man än mer utgått från kundens och inte rådgivarens behov.

Överallt i finansbranschen existerar det idag intressekonflikter och beroendeställningar på olika nivåer. Huvudsyftet med ett provisionsförbud bör vara att få bort intressekonflikterna och säkerställa att rådgivaren alltid har kundens bästa för ögonen. Som bankkund måste kunna lita på att rådgivaren vill berika dig som kund och inte sig själv. Ett mer omfattande provisionsförbud som ordentligt belyser de intressekonflikter som finns skulle öka tydligheten kring vem som får betalt för finansiella produkter och därigenom säkerställa objektiv rådgivning. Branschen har här en jättemöjlighet att återupprätta sitt tappade förtroende från spararna och samtidigt öka transparensen i sina kundrelationer. Jag tycker den möjligheten väger tyngre än eventuella negativa konsekvenser som ett strängare provisionsförbud skulle kunna innebära.

Enligt regeringens förslag kommer provisioner till viss del finnas kvar och då är risken att rådgivare fortsatt ges möjlighet att rekommendera dyra och komplicerade produkter. Det räcker inte att dela in rådgivningen i att vara oberoende och beroende. Intressekonflikten kommer fortfarande finnas kvar oavsett vilket etikett man som rådgivare sätter på sig själv. Regeringen säger att man genom att tillåta provisioner hos beroende rådgivare kommer ”höja kvaliteten på tjänsten” och att detta ”inte anses hindra rådgivaren från att agera i kundens bästa intresse”. Det lämnar utrymme för svåra tolkningar av vad gränsen är för att en rådgivare handlar i kundens bästa eller inte.

Min bedömning är att regeringen inte löper hela linan ut när det gäller problematiken kring intressekonflikter i provisionsförbudet, utan skjuter över en del av ansvaret och mandatet på Finansinspektionen kring vad som är bra respektive mindre bra rådgivning. Jag hade gärna sett ett regelverk som mer tydligt adresserade de intressekonflikter branschen har och där inga incitament finns för rådgivaren att föreslå investeringar som ger högre provision till rådgivaren själv. En mer skarp reglering skulle leda till att kunderna tydligare får information om att de faktiskt betalar för rådgivning och hur mycket de betalar. Det förslag som nu kommunicerats lämnar mer frågetecken än klara besked för kunderna och kommer skapa för stort utrymme för rådgivarna själva att tolka vilken typ av rådgivning som omfattas av provisionsförbudet eller ej. Eftersom Per Bolund både är finansmarknads- och konsumentminister borde han ha lika stort fokus på konsumenter som på finansiella aktörer. Det föreslagna provisionsförbudet från regeringen tycker jag i sin nuvarande form andas mer finansmarknadsminister än konsumentminister.

/ Jocke
Följ mig gärna på Twitter @JockeNordnet

Joakim Bornold
Joakim Bornold
Fd. Sparekonom Nordnet

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer