Att hitta förutsägbarhet i en oförutsägbar värld

Detta inlägg är marknadsföring.

Småbolag är ofta både underskattade och underanalyserade vilket skapar möjligheter att hitta oupptäckta guldkorn. Swedbank har tagit fasta på detta och startat fonden Swedbank Robur Småbolagsfond Global. Fondens förvaltare Niklas Larsson delar här sina tankar om att fokusera på förutsägbara affärsmodeller i investeringarna.

Fondens strategi bygger i huvudsak på att försöka hitta förutsägbara affärsmodeller med goda återinvesteringsmöjligheter. Detta för att försöka komma åt den berömda ränta-på-ränta-effekten. När det gäller den förutsägbara affärsmodellen förenklar det för mig som investerare att försöka etablera ett underliggande värde för bolagets befintliga verksamhet. Historiskt sett har aktiemarknaden överlag överskattat den framtida vinstutvecklingen. Genom att fokusera på defensiva och förutsägbara affärsmodeller vill jag som förvaltare försöka undvika denna negativa vinstrevidering.

Återinvesteringsmöjligheter är vad som de facto driver ränta-på-ränta-effekten. Här strävar jag efter att hitta bolag som på ett någorlunda förutsägbart sätt kan återinvestera sina kassaflöden för att skapa så stora ekonomiska värden som möjligt. Jag är egentligen likgiltig inför hur bolagen investerar så länge jag som utomstående observatör förstår rationaliteten i investeringen. Ett bolag kanske driver värden genom ökad forskning och utveckling, andra genom nya säljare och ett tredje genom att förvärva bolag. Just det senare har varit ett taktiskt drag för fonden, att identifiera ”serieförvärvare”. Just ”bolt-on förvärv” är återinvesteringar som med rätt förutsättningar kan skapa väldigt bra utgångspunkt för aktieägarvärden. Det är också något som så gott som alltid ignoreras av analytiker och därmed leder till ständiga upprevideringar.

Jag har försökt bryta ner min investeringsstrategi i fyrbokstavsförkortningen ABCD. Det gör det enklare att kommunicera vad det är jag letar efter.

A – Asset Light = kapitalsnål verksamhet

B – Bolt-on Acquisitions = värdeskapande tilläggsförvärv

C – Compounding = möjlighet att skala upp affären

D – Dominating a niche = dominera en nischmarknad

Man kan säga att A och B syftar till att frigöra och återinvestera kassaflöden, medan C och D mer handlar om att säkra den befintliga lönsamheten i affärsmodellen.

Den femte bokstaven skulle kunna vara E – Expectation, vilket pris du betalar för en tillgång. Givet att jag hittar ett bolag som kommer kunna växa med en ränta-på-ränta-effekt så tror jag att det kommer att innebära ett höge aktieägarvärde. Det finns inte ett nyckeltal som säger vad som är billigt eller dyrt. Däremot bestäms det framtida värdet av synligheten och tillväxten. Eftersom vi förmodligen överskattar båda två finns det anledning att vara skeptisk mot för höga tillväxttal in i framtiden.

Det finns vissa sektorer som faller sig mer naturligt än andra att fiska i. I dagsläget har jag identifierat: SaaS, Service-bolag, distributörer och telecom-bolag. Det är min ambition att öka min kunskap och förståelse ytterligare för dessa sektorer.

I övrigt slås jag av att processen har varit förhållandevis intakt sedan 2016. Däremot har jag genom framgång och misslyckanden lärt mig vilka som verkligen är ABCD-modeller, och vilka som är sämre karbon-kopior.

Läs mer om fonden här.

Niklas Larsson, förvaltare Swedbank Robur Småbolagsfond Global.

style=

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbankrobur.se.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer.
Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer