Hoppa till huvudinnehållet

12 smarta tips för deklarationen

Det råder deklarationstider och som alltid finns det några saker att tänka till kring. Ett viktigt råd är: fokusera på de stora avdragen. Och vad gäller sparandet är det klokt att ta de hjälpverktyg som finns till hands.

Först några övergripande råd kring din deklaration, och sedan kommer vi över till de råd som specifikt gäller ditt sparande.

Ha inte för bråttom

Numera lockar Skatteverket med tidig återbäring för den som är snabb med att klicka på godkänn-knappen. Den som deklarerar utan ändringar före den 30 mars kan få sin skatteåterbäring redan i april, förutsatt att bankkonto är anmält. Men ta åtminstone en eller två minuter till att titta igenom deklarationen. Mycket är redan ifyllt, så som information från din arbetsgivare och din bank. Men om inte annat kan du se deklarationen som ett tillfälle att få en bra bild av dina inkomster.

Fokusera på de stora avdragen

Generellt har vi dessvärre en övertro på dels vad man får göra av drag för, dels hur mycket det ger i slutändan. Kontrollera att du verkligen har rätt till de avdrag du vill göra. Läs Skatteverkets krav, som ofta är mer snäva än vi tror.

Dock: har du sålt bostad, värdepapper eller rest mycket i tjänsten så lönar det sig att fokusera lite extra på avdragen. Förbättringsutgifter och andra kostnader i samband med en bostadsförsäljning är exempelvis viktiga avdrag du inte ska missa.

Och sålde du värdepapper från vanlig depå (det vill säga inte från schablonbeskattat ISK eller KF) under fjolåret ska du inte missa att kvitta vinster mot förluster. Mer om det nedan.

Fördela räntor och avdrag

Har du och en partner gemensamt bostadslån? Om räntekostnaden överstiger 100 000 kronor per år för en av er blir reduktionen 21 % istället för 30 %. Få ut maximalt av avdraget genom att fördela räntekostnaderna bättre mellan er, något ni gör direkt i deklarationen. Även rotavdraget kan fördelas mellan er. Det kan exempelvis handla om att en av er har för låg inkomst för att medges rot-avdrag. Även denna omfördelning kan göras direkt i deklarationen.

“Coronaåret” påverkar

Kanske brukar du få avdrag för resor till och från jobbet? Men under stora delar av 2021 gällde restriktioner med anledning av pandemin, och kanske har du därför arbetat hemifrån en stor del av tiden? Risken är då att du inte kommer upp i den summa som krävs. Du får bara reseavdrag för summor utöver 11 000 kronor, exempelvis. Ta hjälp av Skatteverkets hjälpverktyg för reseavdrag. Regeringen har föreslagit att reseavdraget ska göras om och baseras på avstånd istället för kostnader. Men det planeras att införas först 2023, så än så länge är det samma regler som gäller som alla år.

Många undrar om det är möjligt att få avdrag för hemmakontoret. Det enkla svaret är att i teorin kan du eventuellt få det, men i praktiken är det svårt. Det räcker inte att du har suttit hemma vid köksbordet och jobbat – för att få avdrag ska ditt kontor inte ingå i övrigt bostadsutrymme exempelvis. Kostnader för bredband exempelvis är också svåra att dra av. Men OM arbetsgivaren ställt krav på bättre uppkoppling som inneburit ökade kostnader för dig, samtidigt som arbetsgivaren själv vägrat stå för detta, ja, då kan du i teorin medges avdrag.

Uppskovsräntan har slopats – tjänar du på omprövning?

En nyhet för förra årets deklaration är att den så kallade uppskovsräntan slopades vid årsskiftet 2020/2021. Det gör att det alltså inte kommer kosta något i form av skatt att skjuta upp bostadsvinsten framöver. Har du sålt din bostad med vinst någon gång under de senaste fem åren och på grund av den tidigare uppskovsräntan på 0,5 procent betalat in hela eller delar av skatten? Då kan det löna sig att begära omprövning av tidigare deklarationer hos Skatteverket och ansöka om uppskov i efterhand. Då får du tillbaka din inbetalade skatt. Räkna på om det lönar sig. Uppskovsräntan för åren fram tills 2022 måste du betala. Och tänk på att skatten ska betalas in någon gång.

Deklarera sparandet klokt

Relativt låg skatt, visst, men det finns flera anledningar till att investeringssparkontot, ISK, blivit så populärt. En av dem är att deklarationskrångel undviks. Ska du redovisa försäljning av fonder är det hela snabbt och enkelt gjort. Värre är det för den som ska deklarera en aktieförsäljning, gjord från vanlig depå.

Stickprovskontroller som Skatteverket gjort tidigare år visar att det blir fel i över hälften av de deklarationer där aktieförsäljning redovisas. Och ibland resulterar felen faktiskt att du betalar mer skatt än nödvändigt.

Nedan går jag igenom grundprinciperna för hur du deklarerar ditt sparande. Genomgången gäller för vanlig depå, när inget annat nämns.

Deklarera digitalt – använd hjälpverktyg

Du ska deklarera försäljningar av värdepapper på bilaga K4, och absolut enklast är att göra det digitalt med e-legitimation på Skatteverkets hemsida. Då får du automatiskt upp värdepapprets namn, antal sålda och din ersättning för försäljningen. Det du själv måste räkna ut är vad du betalade för aktierna, det så kallade omkostnadsbeloppet. Fyll i det nämnda hjälpformuläret på Skatteverkets hemsida.

Nordnet har ett deklarationsprogram, Nordnet Deklaration, som hjälper dig med deklarationen. Programmet hjälper dig att ställa upp aktuella transaktioner och räkna ut eventuella vinster. Både svenska och utländska värdepapper hanteras och K4-blanketten fås som en PDF-fil.

Använd fördelaktig metod

När du ska deklarera aktieförsäljning måste du själva räkna ut det så kallade omkostnadsbeloppet. Det kan du räkna ut på två sätt.

Det enklaste är schablonmetoden, där du sätter inköpspriset till 20 procent av försäljningspriset. Det är en metod som är bra om du glömt vad du köpte aktierna för. Men vet du vad du köpte aktierna för och har inte ägt dem särskilt länge? Då är sannolikt den lite mer komplicerade genomsnittsmetoder mer fördelaktig.

Då tittar du på det sammanlagda beloppet du köpt aktier för vid varje inköpstillfälle. Sedan dividerar du den summan med antalet aktier. Då får du ut ett genomsnittligt anskaffningsvärde.

Hos Nordnet kan du använda dig av din portföljrapport för att se vad du köpte aktierna för. Välj en specifik dag så ser du exakt vilka aktier du ägde den dagen och vilken kurs du köpte dem till. Du kan också använda redovisningen av dina transaktioner och notor som finns under Mina sidor.

Använd aktiehistorik

Att räkna ut omkostnadsbeloppet blir som sagt än krångligare om emissioner, splittar eller annat genomförts under tiden du ägt aktierna. Ta Skatteverket till hjälp och titta under fliken Aktiehistorik.

Utdelning av aktier beskattas exempelvis som vanlig kontant utdelning. Utdelningens värde är lika med aktiens värde när du fick den av bolaget, och skatten är 30 procent. Och en inlösen ska ses som en försäljning, och det du fick i betalning är aktiens försäljningspris. Nordnet och andra banker lämnar kontrolluppgift vad du fått i ersättning. Också här måste du räkna ut anskaffningskostnaden för de inlösta aktierna. Skatteverket ger ut allmänna råd om hur du ska deklarera vissa aktiehändelser, som du hittar på myndighetens webbplats.

Teckningsrätter du inte behöver deklarera på K4

En försäljning av en teckningsrätt beskattas, men det pris du anses ha ”köpt” rätter för är noll. Därför blir hela försäljningssumman en vinst, och du behöver enligt Skatteverket inte deklarera detta på K4-blanketten.Exempel på tecknings- eller uniträtter som inte behöver deklareras i årets deklaration på K4 är Active Biotech, Dustin Group, Endomines, Medivir med flera. Hela listan hittar du här:

Kvitta vinst mot förlust

En fördel med att äga aktier via vanlig depå är förstås att du kan dra av vinst mot förlust rakt av. Det här gör Skatteverket åt dig automatiskt när det gäller fonder, eftersom Nordnet (och alla andra banker) lämnat kontrolluppgifter till myndigheten. En aktievinst däremot måste du själv kvitta av. Har du exempelvis en aktievinst på 20000 kronor och en aktieförlust på 10000 kronor så kan du dra av 10000 kronor från vinsten. Då blir skatten 3000 kronor, istället för 6000 kronor.

Du kan inte göra detta om du har dina värdepapper på ISK eller kapitalförsäkring.

Kvitta schablonintäkt

Ovan gäller om du har aktier på vanligt fond- eller aktiekonto. Har du aktier eller fonder på ISK eller kapitalförsäkring kan du inte kvitta vinster och förluster mot varandra. Men du kan kvitta bort den schablonintäkt du ska ta upp för beskattning. Schablonintäkten är för inkomståret 2021 1,25 procent, vilket du alltså ska multiplicera med kapitalunderlaget.

Kapitalunderlaget får du fram genom att lägga ihop tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartalet med summan av alla insättningar, och sedan dividera detta med fyra. Skatten är sedan 30 procent av schablonintäkten. Men har du haft ränteutgifter som överstiger summan av schablonintäkten kan du kvitta bort skatten, och det görs automatiskt.

Lycka till med din deklaration!

/Frida

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer